بازگشت به جزئیات مقاله سری 3 شماره TC6FA (2024): ویژه نامه کیهان شناسی شعوری، شماره 6- ناظر و‌ مرکزیت عام ذرات دانلود دانلود PDF