چاپ شده: 2024-04-24

عنوان نشریه:  ناظر و‌ مرکزیت عام ذرات

نوع نشریه: ویژه نامۀ تخصصی کیهان شناسی شعوری

توضیحات: در مدل استاندارد کیهان‌شناسی، مطابق اصل همسان‏گردی، جهان دارای مرکز ویژه‌ای نیست و هر ذره مرکز کیهان به حساب می‌آید. در این مدل، بیگ‌بنگ به صورت زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد .اما در این خصوص کیهان‏شناسی شعوری با ارائه مدل کیهان کروی مرکز مکانی ویژه‌ای برای جهان در نظر می‌گیرد و با توجه به «اصل عدم قطعیت طاهری» که شامل  تک‌تک اجزاء و حتی خود کیهان به عنوان یک سیستم می‌شود، نه تنها انواع ناظر را از زاویه ای جدید تعریف می‏کند بلکه نوع جدیدی از مرکزیت ذرات که از نقطه نظر زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد را نیز معرفی می‌کند.

کاور نشریه در سایز بزرگ

لینک مطالعه این نشریه به شکل کتابخوان (Flipbook)  

نشریه به صورت نسخه کامل و به صورت مقالات مجزا جهت دانلود با فرمت PDF در زیر ارائه شده است.

تمام حقوق مادی و معنوی این ویژه نامه، شامل نظریه‌ها، مفاهیم و مبانی، اصطلاحات تخصصی، تصاویر نوآوری شده، ترجمه و سایر محتویات، متعلق به ژورنال علمی کازمواینتل و اینتریونیورسال پرس با بنیانگذاری و مالکیت «محمدعلی طاهری» است. هرگونه سرقت علمی، ادبی و هنری، بازنشر و یا تغییر محتویات و تصاویر بدون کسب اجازه کتبی، و هرگونه سوءاستفاده از این اثر، پیگرد قانونی خواهد داشت.

ویژه نامه کیهان شناسی شعوری