چاپ شده: 2024-02-09

عنوان نشریه: بررسی اثرات میدان های شعوری طاهری بر خواص فیزیکوشیمیایی آب در شکل خالص و نرمال سالین

رشته و تعداد پژوهش ها: این شماره، با بررسی اثرگذاری میدان‌های شعوری طاهری بر مولکول‌های آب، در دو شکل نرمال سالین و خالص، چهار مقاله علمی را در حوزه های فیزیک و شیمی فیزیک ارائه می‌دهد.

کاور نشریه در سایز بزرگ

لینک مطالعه این نشریه به شکل کتابخوان (Flipbook)  

نشریه به صورت نسخه کامل و به صورت مقالات مجزا جهت دانلود با فرمت PDF در زیر ارائه شده است.

تمام حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به ژورنال علمی کازمواینتل است.

سرمقاله

ملاحظات کلی و مشترک

ملاحظات این شماره

نویسندگان نشریه جاری
| DOI: https://doi.org/10.61450/joci.FA.v3i13.170

Page 8-14

مقالات علمی در حوزه شعور(ط)

بررسی دما، pH و هدایت الکتریکی آب در مواجهه با میدان شعوری(ط) 2

محمدعلی طاهری, فیروز پایروند, فرزاد احمدخانلو, سارا ترابی, فرید سمسارها
| DOI: https://doi.org/10.61450/joci.FA.v3i13.171

Page 15-17

بررسی دما، pH و هدایت الکتریکی نرمال سالین در مواجهه با میدان شعوری(ط) 2

محمدعلی طاهری, فیروز پایروند, فرزاد احمدخانلو, سارا ترابی, فرید سمسارها
| DOI: https://doi.org/10.61450/joci.FA.v3i13.172

Page 18-20

بررسی جذب فرابنفش-مرئی آب خالص و نرمال سالین تحت تیمار میدان های شعوری طاهری

محمدعلی طاهری, فیروز پایروند, فرزاد احمدخانلو, سارا ترابی, فرید سمسارها
| DOI: https://doi.org/10.61450/joci.FA.v3i13.173

Page 21-25

رفرکتومتری آب خالص و نرمال سالین تحت تیمار میدان های شعوری طاهری

محمدعلی طاهری, فیروز پایروند, فرزاد احمدخانلو, سارا ترابی, فرید سمسارها
| DOI: https://doi.org/10.61450/joci.FA.v3i13.174

Page 26-28