چاپ شده: 2022-07-26

عنوان نشریه: مهندسی نرم افزاری مولکول: رفتار مواد و مولکول ها تحت تاثیر میدان های شعوری(ط)

رشته و تعداد پژوهش ها: این نشریه حاوی ۱۰ مقاله علمی در خصوص تاثیر میدان های شعوری(ط) در حوزه مولکول و مواد است.

زبان: فارسی

کاور نشریه در سایز بزرگ

لینک مطالعه این نشریه به شکل کتابخوان (Flipbook)

نشریه به صورت نسخه کامل و به صورت مقالات مجزا جهت دانلود با فرمت PDF در زیر ارائه شده است.

تمام حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به ژورنال علمی کازمواینتل است.

سرمقاله

مقالات علمی در حوزه شعور(ط)

تغييرات جرم تركيبات شیمیایی و مواد معدنی: مطالعات موردی صنعتی در اثبات تئوری شعور طاهری