بازگشت به جزئیات مقاله سری 1 شماره 4 (2022): تاثیر میدان های شعوری (ط) در حوزه فیزیک دانلود دانلود PDF