چاپ شده: 2022-07-26

عنوان نشریه: تاثیر میدان های شعوری(ط) در حوزه فیزیک

رشته و تعداد پژوهش ها: این نشریه حاوی چهار مقاله علمی در خصوص تاثیر میدان های شعوری(ط) در حوزه فیزیک است.

زبان: فارسی

کاور نشریه در سایز بزرگ

لینک مطالعه این نشریه به شکل کتابخوان (Flipbook)

نشریه به صورت نسخه کامل و به صورت مقالات مجزا جهت دانلود با فرمت PDF در زیر ارائه شده است.

تمام حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به ژورنال علمی کازمواینتل است.

سرمقاله

مقالات علمی در حوزه شعور(ط)

بررسی خواص رادیوایزوتوپ Tc-99m و آب آلوده به Tc-99m تحت تأثیر میدان های شعوری طاهری

محمد علی طاهری, فیروز پایروند, فرزاد احمدخانلو, سارا ترابی, فرید سمسارها
| DOI: https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i4.107

Page 20-29

خلاصه آثار پیشین

بررسی اثر میدان های شعوری طاهری بر خواص مکانیکی مواد

محمد علی طاهری , فیروز پایروند, رضا یزدانپرست, فرزاد احمدخانلو, سارا ترابی, فرید سمسارها
| DOI: https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i4.110

Page 51