بازگشت به جزئیات مقاله سری 1 شماره 2 (2022): تاثیر میدان های شعوری (ط) در حوزه مغز و سیستم عصبی دانلود دانلود PDF