اطلاعات برای کتابداران

به کتابداران و بینندگان پژوهشگر توصیه می‌شود که ژورنال علمی کازمواینتل را در لیست اقلام ژورنال های الکترونیکی کتابخانه و شبکه های اجتماعی-علمی خود قرار دهند. همچنین شایان ذکر است که می‌توانید به کتابداران، پژوهشگران و افراد آکادمیک که در مؤسسه و یا دانشکده شما مشغول فعالیت در پژوهش های نوین و انتشار ژورنال هستند، توصیه نمایید که از این سیستم ژورنال آزاد در کار خود استفاده نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سامانه ژورنال آزاد مراجعه نمایید.