1.
طاهری م, زرینی غ, ترابی س, نبوی ن, طاهرخانی م, سمسارها ف. اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری. ژورنال کازمواینتل [اینترنت]. 26 جولای 2022 [ارجاع شده 17 جولای 2024];1(3):21-8. قابل دسترس در: https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/92