طاهری محمد علی, ترابی سارا, نبوی نوشین, مدرسی عاصم فاطمه, عباسی سیسرا مجید, رضایی علی, مفتون پریسا, و سمسارها فرید. “آنالیز Task-FMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی”. ژورنال علمی کازمواینتل 1, no. 2 (جولای 26, 2022): 45–63. دسترسی جولای 17, 2024. https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/88.