طاهری محمد علی, ترابی سارا, نبوی نوشین, و سمسارها فرید. “ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی”. ژورنال علمی کازمواینتل 1, no. 7 (جولای 26, 2022): 8–18. دسترسی ژوئن 20, 2024. https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/132.