کزازی بهاره, و طاهری محمد علی. “اثرگذاری میدان پیوند شعوری طاهری بر ساختار و خواص آلومینیوم سری 1000 با پیش گرمایش”. ژورنال علمی کازمواینتل 1, no. 8 (جولای 26, 2022): 110–119. دسترسی ژوئن 20, 2024. https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/126.