طاهری م. ع., ترابی س., نبوی ن. ., و سمسارها ف. “ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی”. ژورنال علمی کازمواینتل, ج 1, ش 7, جولای 2022, صص 8-18, doi:10.61450/joci.FA.v1i7.132.