[1]
طاهری م., زرینی غ. ., ترابی س., نبوی ن., طاهرخانی م., و سمسارها ف. ., “اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری”, ژورنال کازمواینتل, ج 1, ش 3, صص 21–28, جولای 2022.