[1]
طاهری م. ع., ترابی س., نبوی ن. ., و سمسارها ف., “ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی”, ژورنال کازمواینتل, ج 1, ش 7, صص 8–18, جولای 2022.