طاهری م., زرینی غ. ., ترابی س., نبوی ن., طاهرخانی م. و سمسارها ف. . (2022) “اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری”, ژورنال علمی کازمواینتل, 1(3), صص 21–28. doi: 10.61450/joci.FA.v1i3.92.