طاهری محمدعلی, زرینی غلامرضا, ترابی سارا, نبوی نوشین, طاهرخانی مهرنوش, و سمسارها فرید. 2022. “اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری”. ژورنال علمی کازمواینتل 1 (3):21-28. https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i3.92.