طاهری م.; زرینی غ. .; ترابی س.; نبوی ن.; طاهرخانی م.; سمسارها ف. . اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری. ژورنال علمی کازمواینتل, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 21–28, 2022. DOI: 10.61450/joci.FA.v1i3.92. Disponível em: https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/92. Acesso em: 17 جولای. 2024.