طاهری م. ع.; ترابی س.; نبوی ن. .; سمسارها ف. ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال علمی کازمواینتل, [S. l.], v. 1, n. 7, p. 8–18, 2022. DOI: 10.61450/joci.FA.v1i7.132. Disponível em: https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/article/view/132. Acesso em: 20 ژوئن. 2024.