طاهری م., زرینی غ. ., ترابی س., نبوی ن., طاهرخانی م., & سمسارها ف. . (2022). اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری. ژورنال علمی کازمواینتل, 1(3), 21–28. https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i3.92