[1]
طاهری م., زرینی غ. , ترابی س., نبوی ن., طاهرخانی م. و سمسارها ف. 2022. اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری. ژورنال علمی کازمواینتل. 1, 3 (جولای 2022), 21–28. DOI:https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i3.92.