[1]
طاهری م.ع. , ترابی س. , نبوی ن. , مدرسی عاصم ف. , عباسی سیسرا م., رضایی ع. , مفتون پ. و سمسارها ف. 2022. آنالیز Task-fMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال علمی کازمواینتل. 1, 2 (جولای 2022), 45–63. DOI:https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i2.88.