[1]
طاهری م.ع., ترابی س., نبوی ن. و سمسارها ف. 2022. ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال علمی کازمواینتل. 1, 7 (جولای 2022), 8–18. DOI:https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i7.132.