[1]
طاهری م.ع. , ترابی س. , نبوی ن. و سمسارها ف. 2022. تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار. ژورنال علمی کازمواینتل. 1, 2 (جولای 2022), 74. DOI:https://doi.org/10.61450/joci.FA.v1i2.101.