بازگشت به جزئیات مقاله اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری دانلود دانلود PDF