با افتخار افتتاح حساب پلتفرم لینکداین به نام جناب آقای محمد علی طاهری در خصوص انتشار پژوهش های کازمواینتل و ژورنال ایشان را اعلام می نماییم.