آپدیت: راه اندازی سایت ژورنال با طرح مدرن

برای مشاهده وبسایت ژورنال علمی کازمواینتل با طرح مدرن به قسمت «طرح نو ژورنال» در بخش منوها مراجعه فرمایید. در این طرح مدرن، قابلیت مطالعه PDF های مقالات به صورت Flipbook مهیا گردیده است.