با افتخار، نشریه شماره ۱۳ ژورنال علمی کازمواینتل با بررسی اثرگذاری میدان‌های شعوری طاهری بر مولکول‌های آب، در دو شکل نرمال سالین و خالص، چهار مقاله علمی را در حوزه های فیزیک و شیمی‌فیزیک به دو زبان فارسی و انگلیسی تقدیم محققان و علاقمندان می‌نماید.