با افتخار نشریه شماره ۱۲ ژورنال علمی کازمواینتل به دو زبان فارسی و انگلیسی، خدمت علاقمندان محترم تقدیم می گردد. موسسه تحقیقاتی کازمواینتل در این شماره، به طراحی و انجام مجموعه ­مطالعاتی پرداخته ­اند که در آن با ایجاد شرایط استاندارد مطالعات حوزه­ ی علوم هوافضا و استفاده از ابزارهای دقیق و جهانی این شاخه، شرایط میکروگراویتی در فضای آزمایشگاهی را فراهم کردند. این مطالعات در سطح جاندارانی مانند رده ­ی سلول­ های طبیعی و سرطانی انسانی­، باکتری ایکولای، مخمر، گیاه گندم در مراحل اولیه‌ی رشد و مواد (اتم آهن خالص) انجام شده و در آن، اثرگذاری میدان­ های شعوری(ط) در شرایط میکروگراویتی و در مقایسه با کنترل همین شرایط، به ­دقت و با تکرار لازم، بررسی شده است. نتایج این آزمایش­ ها علاوه بر تایید ماهیت کاملا مستقل و منفک این میدان ­ها از نیروی فیزیکی شناخته­ شده ی گرانش، مشخص می­ کند که میدان‌های شعوری(ط)، زنده‌مانی و بقای سلول‌ها را در تنش میکروگراویتی افزوده و همچنین، رفتار میکروارگانیسم‌ها و حتی خواص مواد را به شرایط معمول گرانش زمین نزدیک می­ کنند. این مشاهدات تاییدکننده‌ی تغییرپذیری اندیس‌های اطلاعات و ایجاد وضعیت جدیدی در شرایط میکروگراویتی که امکان بقا را فراهم کرده است، هستندو با تکرار لازم، بررسی شده است.