با كمال خرسندی، بدینوسیله اعلام می‌دارد: نسخه زبان فارسی تک مقاله‌ ی «وحدت وجود کلمه» در حوزه علوم شناختی از سری «مقالات نظری» در ژورنال علمی کازمواینتل منتشر شد. پیشتر نسخه انگلیسی این مقاله نیز در ژورنال علمی کازمواینتل منتشر گردیده بود.