با کمال افتخار، به اطلاع علاقمندان محترم می رسانیم که ژورنال علمی کازمواینتل، شماره یازدهم نشریات خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی در حوزه علم فیزیک و با عنوان « تاثیرگذاری میدان‌های شعوری طاهری بر پدیده ترمولومینسانس: بررسی عملکرد و حافظه‌ی اثر میدان‌های شعوری طاهری در سطح ترازهای اتمی ماده» حاوی پنج مقاله علمی منتشر نموده است. این شماره به مجموعه مطالعات گسترده و متمرکزی در شاخه‌ی علوم هسته‌ای بر پدیده‌ای به نام ترمولومینسانس، با استفاده از موادی با عنوان قرصهای  TLDیا دزیمتر ترمولومینسانس، اختصاص یافته است. هنگامیکه موضوع مورد مطالعه که در این تحقیقات قرص‌های TLD هستند، تحت تاثیر میدان های شعوری(ط) قرار می گیرند، نسبت به کنترل تغییر رفتار می‌دهند.